Pomôžte rozvoju stránky a zdieľajte článok s priateľmi!

Niekedy ťažké psychické problémy sa dajú ľahko vyriešiť bežnými terapeutickými metódami. Aj keď je práca časovo náročná, terapia je úspešná a problém je konečne vyriešený. Ale ak to nie je váš prípad, potom sa zrejme pýtate, prečo vám konvenčné metódy psychoterapie až tak nefungujú. Možno by ste mali vyskúšať novú techniku, napríklad rodinnú konšteláciu. Čo o tom vlastne vieš?

Čo je rodinná konštelácia?

Rodinná konštelácia ponúka iný východiskový bod a pomáha v situáciách, kde nič iné nepomohlo. Čítajte ďalej a dozviete sa viac o tejto jedinečnej metóde psychoterapie a jej histórii.

Rodinné konštelácie pomáhajú pri osobných aj rodinných problémoch

Čo je rodinná konštelácia?

Rodinná konštelácia je forma terapie založená na myšlienke, že problémy sa opakujú po generácie. Keď skúmame svoje pocity a vnímanie v „oblasti poznania“, môžeme sa vymaniť z rodinných vzorcov, ktoré spôsobujú utrpenie a choroby. Práca cez rodinnú konšteláciu nám pomáha nájsť a vyriešiť skutočnú príčinu našich problémov.

Možno to znie trochu zvláštne, ale v skutočnosti sa v každej rodine dejú ťažké a stresujúce situácie, ktoré dlhodobo zaťažujú jej členov.

Ak sa práve nachádzate v tejto situácii, neznamená to, že vaša rodina je „zlá“. Znamená to len, že rodina je veľkou súčasťou vášho života. Je to ako mať dobrú prácu alebo ísť do dobrej školy. Ale aj to môže spôsobiť veľa stresu.

Rodinná konštelačná terapia nie je pre každého, ale môže byť užitočná najmä pre ľudí, ktorí zažívajú stres alebo problémy súvisiace s rodinným životom.

Ako vyzerá váš rodokmeň?

Príbeh rodinnej konštelácie

Alfred Adler bol prvý, kto použil Pojem „rodinná konštelácia“ sa používa na označenie väzieb a pocitu spolupatričnosti v rámci rodiny. Rodinnú konštelačnú terapiu však vyvinul nemecký psychoanalytik a rodinný terapeut Bert Hellinger. Vyvinul túto formu terapie skombinovaním svojej predchádzajúcej práce so súvisiacimi terapiami s vlastnými životnými skúsenosťami.

Dnes mnoho iných terapeutov používa metódu rodinnej konštelácie, či už ako samostatnú prax alebo ako alternatívnu terapiu, na liečbu rodinných aj individuálnych problémov.

Sám Bert Hellinger netvrdí, že vytvoril koncept rodinných konštelácií. No jeho práca je základným kameňom tejto metódy, konkrétne rodinných konštelácií, ako ich poznáme dnes.

Bert Hellinger – 16. december 1925 – 19. september 2022

Bert Hellinger pochádza z nemeckej rodiny, ktorá prežila druhú svetovú vojnu bez toho, aby obetovala svoje morálne hodnoty. Ako mladý mal chodiť na stretnutia Hitlerjugend, no namiesto toho bol zamestnaný v katolíckej organizácii.

Čoskoro nato sa Hellinger stal katolíckym kňazom. Ako misionár v Afrike pozoroval ľudí Zulu v Južnej Afrike a ako táto odlišná kultúra vyriešila problémy, ktoré majú svoje korene v rodine. Poznamenal tiež, že duchovné obrady Zulu sú veľmi podobné rituálom katolíckej omše. Tieto vplyvy prešli do jeho neskorších výskumov rodinných konštelácií.

Po návrate do Európy Hellinger opustil kňazstvo a stal sa psychoterapeutom. Študoval u známych psychoterapeutov z rôznych terapeutických škôl. Počas tejto doby bola jeho práca ovplyvnená rôznymi systémami rodinnej terapie, ako napríklad:

 • Psychoanalytické metódy
 • Analýza transakcií
 • Primárna terapia
 • Psychodráma
 • Rodinná socha
 • Transgeneračná psychológia
 • Neurolingvistické programovanie
 • Provokatívna terapia
 • Holding Therapy
 • Skripty života
 • Krátka terapia

V 90. rokoch, po 50 rokoch práce s rodinami na celom svete, Bert Hellinger spojil všetky tieto rôznorodé myšlienky do nového druhu terapie a liečenia. Jeho práca zahŕňa pôsobivých 83 kníh a tiež viedol nespočetné množstvo seminárov.

Bert Hellinger na rodinnej konštelácii

Koncepty v Rodinná konštelácia

Nasledujúce koncepty vám môžu pomôcť lepšie pochopiť rodinnú konšteláciu.

Trauma môže postihnúť niekoľko generácií

Rodinné konštelácie predpokladajú, že všetko, čo sa stalo vo vašej rodinnej línii, môže ovplyvniť spôsob, akým teraz myslíte, cítite sa a ako sa správate. Smútok, strach alebo hnev jedného človeka ovplyvňuje celú rodinu. Keďže členovia rodiny sú spojení v morfogénnom poli, všetci cítia účinky vecí, ktoré sa stali každému z členov rodiny.

Morfogénne pole

Morfogénne pole je energetické pole, ktoré obsahuje spomienky a špecifické energie skupiny. Touto skupinou môže byť rodina, komunita, krajina alebo dokonca celá populácia sveta. Pretože toto energetické pole obsahuje všetky znalosti skupiny, môže nám pomôcť pochopiť zdroje našich problémov, aj keď sa s nami nikto nepodelil o fakty.

Ako vlastne fungujú rodinné konštelácie?

Rozkazy lásky

Hellinger identifikoval niekoľko rádov lásky, z ktorých láska vyplýva. Dva najdôležitejšie a základné rády lásky sú nasledovné:

 • Každý v skupine má rovnaké právo patriť a vždy patrí.
 • Každý, kto patrí, musí dostať svoje konkrétne právoplatné miesto.

Vylúčení členovia rodiny

Mohli by ste si myslieť, že vaša rodina nikdy nevylúči jedného člena rodiny, ale bohužiaľ sa to stáva neustále. V rodinných konšteláciách sa predpokladá, že vylúčení členovia rodiny ovplyvňujú celú rodinu, aj keď s nimi rodina už nie je v kontakte. Niektoré príklady vylúčených členov rodiny sú:

 • Bábätká, ktoré potratili alebo podstúpili potrat.
 • Bábätká alebo deti určené na adopciu.
 • Zomreli členovia rodiny, najmä ak zomreli mladí.
 • Bývalí manželia a partneri z predchádzajúcich vzťahov
 • Členovia rodiny, ktorí už z rôznych dôvodov nie sú v kontakte so zvyškom rodiny.

Títo vylúčení členovia rodiny naďalej ovplyvňujú celú rodinu. Keď na jeho miesto nastúpi iný člen rodiny, môžu prevziať ich emocionálne problémy, závislosti alebo dokonca fyzické choroby.

Rodinných príslušníkov nahrádzajú iní ľudia resp zobrazené objekty

Potreba spolupatričnosti

Rodinná konštelácia identifikuje potrebu spolupatričnosti ako najväčší ovplyvňujúci faktor v rodine. Keď má niekto pocit, že nepatrí, urobí čokoľvek, aby uspokojil tento pocit spolupatričnosti.

Skrytá lojalita

V rámci rodiny všetci prejavujeme svoju lojalitu. Podľa teórie rodinnej konštelácie sme verní členom rodiny, ktorí zomreli. Táto skrytá lojalita nás môže viesť k tomu, aby sme nasledovali vzorce, vytvárali si návyky a robili rozhodnutia, ktoré sú pre nás nepriaznivé. Rodinná konštelačná terapia nám môže pomôcť pochopiť, ako nás táto lojalita poháňa, aby sme sa mohli vedome rozhodnúť.

Všetci členovia rodiny musia byť rozpoznaní

Kedy je potrebná rodinná konštelácia?

Rodinná konštelácia sa dá použiť na rôzne problémy vrátane fyzických, duševných, sociálnych alebo duchovných problémov. Táto terapeutická metóda môže pomôcť vyriešiť nasledujúce problémy:

 • Depresie
 • Úzkosť
 • Návykové poruchy
 • Zlé návyky
 • Zlyhanie v práci
 • Vzorce negatívnych vzťahov
 • Dysfunkcia rodiny
 • trauma
 • Smútok
 • Obsedantné myšlienky
 • Telesné choroby
 • Finančné problémy
 • fóbie
 • Nadmerná vina

Metóda rodinnej konštelácie

V typickej rodinnej konštelácii je hľadajúci/klient, facilitátor a prípadne ďalší účastníci. Hľadač je osoba, ktorá chce vyriešiť problém. Facilitátorom je terapeut, ktorý vedie rodinnú konšteláciu. Ostatní účastníci musia byť nepríbuzní.

Hľadajúci má problém, ktorý chce prekonať. Problémom môže byť čokoľvek od obhrýzania nechtov alebo fajčenia až po problémy vo vzťahoch či depresie. Moderátorovi veľmi stručne povie, aký má problém. Zvyčajne to však podrobne nevysvetlia ani neuvedú žiadne dôvody problému.

Ak sú do relácie zapojení ďalší ľudia, hľadajúci si vyberie rôznych ľudí, ktorí budú zastupovať konkrétnych členov jeho rodiny.

Všetci chvíľu nehybne stoja, aby sa napojili na morfogénne pole a zistili, či im to usporiadanie znie pravdivo. Moderátor potom vedie účastníkov tak, aby ich návrhy dávali hľadajúcemu zmysel.

Rodinná konštelácia vždy začína rozhovorom s terapeutom

Vytvára sa tak živý model pôvodnej (alebo súčasnej) rodiny klienta. Zistilo sa, že pocity a myšlienky ľudí, ktorí zastupujú členov rodiny, sú veľmi podobné pocitom a myšlienkam skutočných členov rodiny. Očividne existuje energetické pole/morfogénne pole, ktoré riadi pohyby zástupcov a umožňuje im prístup ku všetkým podstatným informáciám.

Takéto rodinné konštelácie sa zvyčajne realizujú so skupinou ľudí, pričom členovia skupiny hrajú úlohu zástupcov. Funguje to však aj pri sedeniach jeden na jedného, kde možno použiť vankúše alebo iné symboly na znázornenie pozícií členov rodiny.

Ako fungujú rodinné konštelácie v praxi?

Toto dielo jedinečne odhaľuje každú deštruktívnu rodinnú dynamiku, ktorá sa skrýva pod povrchom. Ale to nie je všetko: keď tí, ktorí zastupujú členov rodiny, pozorne sledujú ich spontánne pohyby, nielenže odhaľujú rodinné zmätky, ale odhaľujú aj riešenie problému. Liečivé pohyby sú podporované intervenciami terapeuta. Chýbajúci alebo vylúčení členovia rodiny sú vítaní späť do rodiny. Nové a uvedomelejšie správanie sa buduje prostredníctvom liečivých fráz, ktoré si zástupcovia medzi sebou hovoria. Nakoniec sa dá nájsť nová, prirodzenejšia a liečivejšia rovnováha pre celý systém, ktorá umožní láske opäť prúdiť medzi skutočnými členmi rodiny novým a vedomejším spôsobom.

Láska a rešpekt sú základom každého zdravého vzťahu

Pomôžte rozvoju stránky a zdieľajte článok s priateľmi!

Kategórie: